Příliv turistů
– peníze pro infocentra

Zákonem z 1.1.2016 oficiálně zanikl Vojenský újezd Brdy a vznikla CHKO Brdy. Bývalý cvičební prostor se otevřel veřejnosti, na což se musely připravit obce z blízkého okolí. Nová CHKO je pro turisty vysoce atraktivní a jejich příliv znamená pro obce také příliv peněz do svých rozpočtů. Finance jsou rozdělovány také mezi 7 infocenter, které jsou od počátku roku bombardovány otázkami ohledně cen a možností ubytování, plateb za parkování či výše možných finančních pokut.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) podnikla celou řadu kroků k jejímu rozvoji. Tou nejvýraznější byla finanční podpora pro infocentra v oblasti ve výši 300 tisíc korun. Tolik si vyžádal nákup informačních cedulí a panelů, věcí do infostánků, bannerů, reklam či publikací. Další finance pro CHKO by agentura chtěla získat z Programu péče o krajinu.

Obcím s infocentry se však také zvýšily náklady na turistickou infrastrukturu. Pro ně vláda a MŽP již na rok 2016 vypsaly některé dotační tituly. V srpnu 2016 ohledně systému sídelně zeleně s alokací 345,5 milionu korun. Na podzim podporu alternativní dopravy s celkovou alokací 170 milionu korun.