Brdy na kole | Cyklotrasy

Po kterých cyklotrasách a cyklostezkách se můžeme projet v Brdech a bývalém Vojenském újezdu Brdy?

1. Na kole k Padrťským rybníkům

Délka: 55 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Vychutnejte si pohled od hráze Horního Padrťského rybníku na vrchol Praha. Vydejte se k rybníkům ze Spáleného Poříčí po jednom z hřebenů nad údolím Úslavy a poté jeďte hlubokými lesy jižních Brd kolem starých bukových lesů a Fajmanových skal.

Odtud pokračujte k Padrťským rybníkům a užijte si vyhlídkovou jízdu zpět do údolí Spáleného Poříčí. Tato trasa je vhodná i pro začátečníky, neboť vede po klidných lesních cestách. Její délka je 55 km.

2. Po hřebeni Brd

Délka: 50 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Pokud si troufnete na náročnější cyklotrasu a vlastníte kvalitní horské kolo, bude se Vám líbit cyklostezka po hřebeni Brd, která začíná v obci Černolice. Cesta vede kolem Černolických skal na hřebenovku, k poutnímu místu Skalka s barokní kapličkou a vyhlídkou na Mníšek pod Brdy a do Kytína. Odtud vás trasa povede na druhou stranu hřebene Brd kolem vrchu Vrážky. Dále sjíždíte do Haloun a pokračovat můžete až do Zadní Třebaně. Délka cyklotrasy je necelých 50 km.

3. Na Dobříš přes Knížecí Studánky

Délka: 40 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Na tuto cyklostezku si můžete troufnout i s malými dětmi v přívěsném vozíku. Svou cestu začněte na zastávce cyklobusu Mníšek pod Brdy – Kaple a vydejte se do obce Voznice. Jeďte po bývalé pražské silnici Andělské schody a za Voznicí pokračujte lesem k hájovně Knížecí Studánky, odkud můžete jet na další lesní křižovatce doprava na vrchol Stožec nebo doleva podél Lipižského potoka směrem na Dobříš. Délka cyklotrasy je něco kolem 40 km.

4. Z Jinců přes Hořovice do Rokycan

Délka: 44 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Tato trasa začíná v městečku Jince, na vlakovém nádraží Zajímavosti jsou uvedeny v oddíle Turistické trasy – Trasa č. 1: Jince – Komárov (PP Vinice, vysoká pec, zámek). Vydáme se po cyklostezce č. 302 směrem na Křešín - lze odbočit na PP Na horách, dále pokračujeme přes Feldbabku a Rpety do Hořovic. Toto městečko nabízí hodně zajímavostí (Starý a Nový zámek, několik kostelů, františkánský klášter) a často slouží jako základna pro výlety do okolí (nejen do CHKO Brdy, ale i CHKO Křivoklátsko a Český kras). Město také disponuje veškerou turistickou infrastrukturou (ubytování, stravování).

Z autobusového nádraží v Hořovicích pokračujeme po cyklostezce č. 3, směr Komárov. Trasa vede otevřenou krajinou podél Červeného potoka. V Komárově se nachází Železářské a slévárenské muzeum, lze si i udělat okruh naučnou stezkou Okolím Komárova (10 km, informace o přírodě, historii, hutnictví a těžbě).

Z Komárova vede cyklostezka na jih, do Zaječova, kde leží klášter Svatá Dobrotivá. Jde o první augustiniánský klášter v Čechách, založený 1262. Jeho jméno souvisí se skutečností, že od r. 1327 zde byly uloženy ostatky mučednice Svaté Dobrotivé (Benigny). Během husitských válek byl klášter poničen, později znovu obnoven a přestavěn. V 50. letech 20. století byl násilně zrušen a začal chátrat, základnu zde měl 52. pomocný technický prapor. Po r. 1990 byl navrácen augustiniánům a je postupně opravován.

Přes obec Těně se dostaneme do Strašic, kde lze navštívit Muzeum středních Brd a Muzeum dopravy. Cestou ze Strašic si můžeme udělat odbočku na hradiště Vimberk (v místě, kde se z cyklostezky odpojuje modrá značka, v terénu jsou patrné příkopy a valy). Cyklotrasa vede podél řeky Klabavy, za Huťským rybníkem v obci Dobřív můžeme navštívit Vodní hamr, kde se seznámíme s kovářským řemeslem, dokonce lze absolvovat zrychlený kovářský kurz. Projdeme se památkově chráněnou lipovou alejí u náhonu a pokud nám už síly nestačí, můžeme výlet ukončit právě zde, v Dobřívi.

Cyklotrasa č. 4 nicméně vede dále, přes Hrádek až do Rokycan. Po levé straně mineme PP Hrádecká bahna – evropsky významná lokalita, louka se vzácnou květenou. Toto město má v současnosti kolem 14 tis. obyvatel, nabízí veškerou turistickou vybavenost a je zajímavé i z hlediska kulturně-historického (pozůstatky středověkého opevnění, kostely, radnice, křížová cesta ke kapli panny Marie Bolestné atd.) a přírodního (PP Rokycanská stráň a blízká NPP Vosek – paleontologické lokality, naleziště prvohorní fauny – trilobiti, měkkýši; první výzkum zde prováděl J. Barrande).

5. Kolem Příbrami

Délka: 45 km
Příbram – Trhové Dušníky – Bratkovice – tvrz Drahlín – Obecnice – VN Pilská – Láz – Vysoká u Příbramě – Vojna Lešetice – poutní areál Svatá Hora v Příbrami

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Tato 45 km dlouhá trasa nás provede po historických a přírodních zajímavostech Příbrami a okolí. Start je v Příbrami, projedeme městem tak, abychom se v místní části Staré Podlesí napojili na cyklotrasu č. 302, po které se potom vydáme na sever směrem na Trhové Dušníky. Do Dušníků se dá jet i přes průmyslový areál, ale cesta po cyklostezce bude pravděpodobně příjemnější. V západní části Příbrami se nachází několik muzeí, jde většinou o staré doly, které jsou upraveny pro návštěvy turistů, v některých lze sfárat pod zem. Z trhových Dušníků se přes obec Bratkovice, kde se cyklostezka stáčí na západ, dostaneme k pozůstatkům tvrze Drahlín (existovala možná již kolem roku 600 n. l., ale dnes jsou v terénu pouze náznaky – příkopy a valy).

Následuje obec Obecnice, kde z cyklotrasy 302 odbočíme na cyklotrasu č. 8198 a za kterou již vjíždíme do CHKO Brdy. Několik kilometrů pojedeme lesem až k vodní nádrži Pilská (vybudována již kolem r. 1850 jako zásobárna pitné vody) – jedná se v podstatě o nejvyšší bod naší trasy. Poté sjedeme do obce Láz a napojíme se opět na cyklotrasu č. 302. Ta nás zavede do Vysoké u Příbramě, kde lze navštívit zámek s romantickým parkem a památník A. Dvořáka, který zde měl letní sídlo.

Přes Třebsko a Zavržice se vydáme na vyhlídkovou věž Vojna, kde se nachází i památník - bývalé vězeňské zařízení, pracovní tábor pro politicky nepohodlné osoby. Po silnici sjedeme do Lešetic (cyklostezka zde už není značená!), odkud pokračujeme do Brodu, místní část Příbrami. Mineme několik výsypek a hald a v místní čtvrti Sázky se napojíme na žlutou turistickou značku, která nás zavede na poutní místo Svatá hora, což je významná barokní památka, původně jezuitská rezidence. Odtud již sjedeme do centra Příbrami, kde naše cesta končí.

6. Z Rožmitálu do Hořovic

Délka: 51 km
Rožmitál – Padrťské rybníky – Skořice (s možnou odbočkou do Mirošova) – Dobřív – Strašice – Zaječov – Komárov (– Hořovice)

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Tato 51 km dlouhá trasa začíná v Rožmitálu pod Třemšínem (zajímavosti ve městě viz kapitola Turistické trasy). Startujeme na autobusovém nádraží, vydáme se podél Podzámeckého rybníka po cyklotrase č. 8190 směrem na Starý Rožmitál. Po cestě lze navštívit Cvokařské muzeum a farní postel povýšení sv. Kříže. Dorazíme k Sobenskému rybníku, kde se rovinatá krajina změní v kopcovitou. Začínáme stoupat a za obcí Buková vjíždíme na území CHKO Brdy. Z Bukové jedeme po stezce č. 2274, která se napojí na stezku 2273, která nás dovede k Padrťským rybníkům, odkud lze odbočit po červené turistické značce ke zbytkům kláštera.

Poté mineme 15 m vysokou Skálu Marie Terezie a sjedeme dolů do obce Trokavce a Skořice. Ze Skořic můžeme udělat odbočku do Mirošova (cca 6,5 km tam i zpět, stezka č. 2154), kde lze navštívit barokní zámek, vzniklý přestavbou tvrze, a projít si naučnou stezku „Za černým diamantem“ - je vhodná pro zájemce o geologii – těžba uhlí, její historie.

Ze Skořic se vydáme do Dobřívi (zajímavosti viz výše), pak pokračujeme do Strašic, kde se napojíme na stezku č. 2252 - ta nás provede západní lesnatou částí CHKO Brdy. Nakonec sjedeme do Zaječova, kde lze trasu ukončit, případně můžeme pokračovat do Komárova nebo do Hořovic (zajímavosti popsány výše).