Zajímavosti

Na území bývalého Vojenského újezdu Brdy se nalézá řada zajímavostí, a to od historických památek až po přírodní pozoruhodnosti. Pojďme si poodhalit, co všechno stojí za zhlédnutí na tomto nedávno zpřístupněném území a kam si můžete naplánovat jednodenní výlet.

1. Zřícenina hradu Valdek

Gotický hrad Valdek ze 13. století se nachází v katastrálním území Chaloupky v Brdech. Hrad je pustý od dob třicetileté války, kdy podlehl obléhání. Do současné doby se zachovalo opevnění, věž a zbytky renesančně upraveného paláce z 16. století. Zřícenina se skrývá v hlubokém lese Brd nad skalnatou roklí, z níž vytéká Červený potok.

2. Padrťské rybníky

Padrťské rybníky se rozkládají ve Středních Brdech v kotlině Padrťského údolí. Hořejší Padrťský rybník a Dolejší Padrťský rybník byly založeny v 16. století a sloužily pro plavení dřeva pro hutě na Padrťském potoce. V okolí rybníků najdete vzácné druhy rostlin a živočichů, jako je orel mořský, čáp černý, volavka šedá, vydra nebo rašeliniště.

3. Bunkr na Houpáku

Bunkr na Houpáku stojí na vrcholu Houpák vysokém 794 m n. m. a z jeho střechy je nádherný výhled na celé Střední Brdy a dopadovou plochu s různými stavbami. Tento betonový kryt se testoval dělostřeleckou palbou a využíval se během leteckých raketových střeleb.

4. Bunkr na Jordánu

Bunkr na Jordánu byl vystavěn na vrcholu Jordán ve výšce 775 m n. m. a leží asi 6 km východně od Strašic. Přilehlá jordánská plocha sloužila k testování prvků československého opevnění, vybavení a výzbroje. Dopadovou plochu využívalo dělostřelectvo a letecké bombardéry.

5. Zaniklý klášter na Teslíně

Zbytky sakrální památky benediktinského klášteru na Teslíně se nalézají v blízkosti osady Teslín a v dřívějších dobách k němu náležel kostel sv. Jana Křtitele. Doba založení kláštera je neznámá a první zmínka pochází až z roku 1353. Klášter na Teslíně ale neměl dlouhého využití, neboť dne 8. února 1421 jej zničilo husitské vojsko.

6. Lovecký zámeček Tři trubky

Lovecký zámeček Tři Trubky je postaven v romantickém slohu a jeho výstavba proběhla v 80. letech 19. století. Tento zámeček leží na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka. Areál loveckého zámečku tvoří hlavní budova se zděným přízemím a roubenými patry, zahrada, nádvoří, bývalá hájovna, hospodářské usedlosti a vodní elektrárna. Ve 30. letech 20. století zde pobýval prezident T. G. Masaryk.

7. Fajmanovy skály a Klenky

Fajmanovy skály a Klenky byly vyhlášeny roku 1955 přírodní rezervací. Najdete je severovýchodně od obce Čížkov v hřebenové části buližníkové skály a na přilehlých svazích s kamenným mořem. Celková rozloha této přírodní rezervace činí 29,5 ha a rozkládá se v nadmořské výšce 690 – 778 m n. m. Na tomto území se vyskytují zbytky porostů jedlobučin a reliktních borů na skalách.