Historie do roku 1989

Vojenský újezd Brdy ve Středočeském regionu sloužil k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Tato vojenská oblast má za sebou bohatou historii, kterou můžeme rozdělit na dvě etapy: na historii před rokem 1989 a na historii po roce 1989 do současnosti.

Nová dělostřelecká střelnice

Historie Vojenského újezdu Brdy začala ve 20. letech 20. století, kdy ministerstvo obrany Československa zřídilo novou dělostřeleckou střelnici kvůli zvyšování počtu dělostřelectva a modernizace výzbroje. Jako nový prostor pro cvičiště byly vybrány Brdy, a to po pečlivém zvážení vojenských vlivů na krajinu a dopadu na obyvatelstvo. Rozsáhlý terén Brd se podobal našim hranicím a jevil se jako ideální místo k vojenským účelům. To se ale nelíbilo civilnímu obyvatelstvu, což vedlo v letech 1924 až 1925 k silné vlně odporu.

Další výstavba ve vojenském újezdu

I přes protesty lidu vláda projekt na vybudování nové dělostřelecké střelnice dne 19. února 1926 schválila. V roce 1927 se postavila střelnice a následující rok bylo zřízeno velitelství vojenského dělostřeleckého cvičiště a ředitelství vojenských lesních podniků. V roce 1929 proběhla výstavba kasáren a obytných budov pro vojenské gážisty a vykácela se plocha lesa pro vybudování nových cílových ploch.

Cílové a dopadové plochy

V roce 1930 vznikly cílové plochy Jordán a Tok, na nichž probíhaly cvičné střelby z různých typů zbraní a zkoušela se odolnost betonu, kvůli čemuž vznikl v roce 1935 na cílové ploše Jordán železobetonový pěchotní srub. Zajímavostí je to, že v této době nebyl do vojenského prostoru zákaz vstupu, pouze se vztahoval na cílové plochy. Plošný zákaz vydala až německá armáda za dob naší okupace.

Využití újezdu během okupace

Okupanti v roce 1940 rozhodli o rozšíření střelnice a vystěhovali několik okolních obcí. Místní obyvatelé neměli zajištěné nové bydlení, ale po skončení okupace se mohli do svých obydlí vrátit. Po roce 1945 začala československá armáda využívat střelnici v Brdech jako před válkou.

Rozšíření vojenského území

V roce 1950 bylo zřízeno v Jincích sídlo vojenského újezdu a v roce 1952 se přistoupilo k rozšíření vojenského území o zhruba 5 500 ha. Všem vystěhovaným obcím, až na vesnici Velcí, bylo poskytnuto nové bydlení. Na rozšířeném území byla vybudována tanková střelnice, radarová stanice a kasárna pro velitelství. Od roku 1968 byl na území vojenského újezdu rozmístěn úvar sovětské armády, ale na rozdíl od ostatních újezdů nebyl Újezd v Brdech Sovětům zcela předán.

Čtěte také: Historie po roce 1989 »