Traumabody v Brdech

Co dělat, když se v Brdech něco přihodí? Pomoci k zorientování mohou traumabody, zvané také Rescue points či Body záchrany.

Co je to traumabod? Místo v přírodě označené tabulkou, která na malé ploše obsahuje mnoho důležitých informací. Slouží hlavně k lokalizaci zraněných. Umístění má význam především tam, kde chybí přirozené orientační body, obydlená místa jsou dále než obvykle, je zde signál mobilního operátora a možná dostupnost autem. Vytyčují je správci území, hlavně Lesy ČR, v Brdech Vojenské lesy a statky. Začalo se zde ještě před vyhlášením CHKO.

Jak vypadá Traumabod

Jedná se o bílou nebo žlutou tabulku obdélníkového tvaru. Nejvýraznější je na ní identifikační kód, viditelný i zdálky: kombinace písmen a čísel. Pod ním najdeme místopisný název, GPS souřadnice místa a telefonní čísla nouzového volání. Mapu traumabodů v Brdech nenajdete v tištěné podobě, ale alespoň v té internetové na stránkách Vojenských lesů a statků a na Mapy.cz.

Traumabod

Traumabod

Jak vás záchranné složky lokalizují

Údaje z tabulky můžeme použít při volání pomoci a zároveň pomáhají záchranným složkám nás lokalizovat. Některé telefony neumožní záchrance přesnou lokalizaci přes GPS. Navíc při nedostatečném pokrytí mobilním signálem se přesnost lokalizace snižuje, a okruh, ve kterém vás budou hledat, rozšiřuje třeba až na několik kilometrů, což je v lesnatém nepřehledném terénu problém.

Aplikace Záchranka

Doporučujeme do mobilu instalovat aplikaci s názvem Záchranka. Jakmile ji spustíte, jste během pár vteřin spojeni s linkou 155 a s mnohem vyšší přesností lokalizováni. Oblíbená je i aplikace Horská služba. Záchranářům vysvětlíte jen, co se vám stalo, a oni vás sami lokalizují. Blízkost traumabodu pak vše ještě zjednoduší.

Co lze doporučit na závěr

Do míst, jako jsou Brdy, se vydávejte jen s patřičně nabitým mobilním telefonem a nejlépe alespoň ve dvojici. I když mobilní pokrytí není nejlepší, na tísňové linky se pravděpodobně dovoláte. Mobil to umožní i přes jiného operátora, což málokdo ví. Volat tedy zkoušejte i tehdy, nemáte-li od vašeho operátora signál. Při vašich cestách si všímejte okolí, abyste dokázali popsat, kde se nacházíte. Když míjíte traumabod, zkuste si zapamatovat jeho kód.

Aktivní traumabody – nouzová tlačítka

V Brdech je dále plánována realizace takzvaných aktivních traumabodů v místech, kde zatím není signál. Půjde o nouzová tlačítka, po jehož stisknutí je upozorněna tísňová linka. V roce 2018 mají vzniknout tři taková místa, do budoucna se jich plánuje více. Brdy tak budou pro turisty ještě bezpečnější.

Traumabod

Traumabod