Rušení újezdu

O zrušení Vojenského újezdu Brdy se diskutovalo řadu měsíců a první zprávy o plánované akci se dostaly na veřejnost dne 6. dubna 2011. V této době se rovněž uvažovalo o zrušení vojenských újezdů v Hradišti a Libavé, avšak nakonec se rozhodlo pouze o jejich zmenšení.

Kdo byl pro a proti zrušení újezdu

Proti rušení Vojenského újezdu v Brdech se postavil Generální štáb, zoologové a botanici z Hornického muzea v Příbrami, starosta Jinců, starosta Příbrami a starostové 17 obcí z Příbramska a pro zrušení byla Okresní hospodářská komora v Rokycanech.

Rozhodnutí o zrušení újezdu

Vláda nakonec dne 4. ledna 2012 schválila zrušení Újezdu v Brdech a zmenšení stávajících vojenských újezdů. V této době vláda ještě nerozhodla o rozdělení újezdu okolním obcím nebo vytvoření nových obcí. Kvůli zdrojům pitné vody se uvažovalo o převedení části území obcím Plzeňského kraje, s čímž nesouhlasil Středočeský kraj a obce z Příbramska, které si celé území nárokovaly.

Vyjádření hejtmanů krajů

Tehdejší hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec podpořil návrh na rozdělení vojenského újezdu mezi Středočeský a Plzeňský kraj, středočeský hejtman Josef Řihák se vyjádřil pro přidělení celé oblasti Středočeskému kraji. Dále se jednalo o tom, zda z újezdu vytvořit přírodní park nebo místo vyhlásit chráněnou krajinnou oblastí.

Návrh na zrušení v Poslanecké sněmovně

Pro vytvoření chráněné krajinné oblasti se dne 14. ledna 2013 vyslovili oba hejtmani krajů a shodli se na tom, že nebudou podporovat vstup developerů do území. Do Poslanecké sněmovny byl poslán návrh na zrušení vojenského újezdu, rozdělení území mezi oba kraje a připojení katastrů zaniklých obcí k sousedním obcím.

Schválení zrušení újezdu

Poslanecká sněmovna schválila dne 12. prosince 2014 návrh zákona č. 15/2015 Sb, o zrušení újezdu. Pro návrh hlasovalo 99 poslanců, proti hlasovalo 45 zákonodárců. Zákon byl dne 14. ledna 2015 schválen Senátem a 20. ledna 2015 jej podepsal prezident Miloš Zeman.

Zrušení újezdu a přeměna na CHKO Brdy

Vojenský újezd Brdy byl zrušen dne 1. ledna 2016 a přetvořen na chráněnou krajinnou oblast. Území bylo rozděleno mezi okolní obce a podle dohody část území připadla Plzeňskému kraji. Na celém území probíhá pyrotechnická očista s předpokládaným dokončením v prosinci 2017.

Rozdělení újezdu na katastrální území

K lednu 2003 bylo vytvořeno pět katastrálních území Baština, Hrachoviště, Kolvín, Těně I a Záběhlá, do nichž újezd spadal. Se zrušením újezdu ke dni 1. ledna 2016 došlo k jeho rozdělení na 27 katastrálních území, z čehož 11 katastrálních území připadlo okresu Příbram, 6 katastrálních území okresu Beroun, 7 katastrálních území okresu Rokycany a 3 katastrální území okresu Plzeň.