Turistické trasy a výlety

Kam se vydat na výlet v CHKO Brdy? Po jakých turistických trasách?

1. Plešivec a Velká Baba

Délka: 14 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Brdy střeží dva krajní vrcholy – Plešivec a Velká Baba. Plešivec poznáte již z dálky, neboť je svým tvarem velmi výrazný a stojí osamocen. Na jeho vrcholu kdysi stálo hradiště z doby bronzové a i dnes tu můžete najít základy obydlí. Okruh přes tyto dva vrcholy začíná v obci Běštín a pokračuje k Plešiveckému jezírku, které je výjimečné svou smaragdovou barvou.

Od jezírka se cesta line na vyhlídkovou skalní plošinu. Z Plešivce se po trase dostanete na Klínek, Křižatky a k Plešiveckému viklanu (viklajícímu se kameni). Na rozcestníku Nad Křižatkami trasa stoupá na Velkou Babu, kde údajně sídlí duch a strážce Brd. Odtud sestoupíte zpět do obce Běštín. Tato trasa je dlouhá 14 km.

2. Dvoudenní přechod hřebene

Délka: 30 km

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Využijte teplé letní dny a noci a vydejte se na dvoudenní přechod hřebene Brd. Celá trasa je dlouhá přes 30 km a po celou dobu jste obklopeni brdskou přírodou. Kdo dává přednost jednodennímu pochodu, ten může po 15 km sejít na rozcestníku Skalka do Mníšku pod Brdy.

Počátek trasy je na okraji brdské pahorkatiny v obci Jíloviště, odkud vás povede červená turistická značka k Černolickým skalám, poutnímu místu Skalka s barokním kostelíkem a dále po hřebeni hor až k rozcestníku Stožec, který vás nasměruje na konec trasy do Dobříše. Nejvhodnějším místem pro přenocování je úsek mezi rozcestníky Červený kříž a Na rovinách.

3. Ke zřícenině hradu Valdek

Délka: 16 km
Jince – Zřícenina hradu Valdek – Komárov

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Začátek této trasy je v Jincích, na vlakovém nádraží. Vydáme se po zelené turistické značce směrem k PP Vinice (jedná se o cennou paleontologickou lokalitu, která byla zkoumána již od 18. století, vyskytují se zde např. trilobiti).

Dorazíme k řece Litavce, opustíme zelenou turistickou značku, která vede doprava, a vydáme se doleva, po Naučné stezce „Z Jinec na Olymp Brd“. Jdeme po proudu říčky, po levé straně mineme rybník Pecovák a zanedlouho dojdeme k technické památce Vysoká pec Barbora (dřevouhelná pec, která byla uvedena do provozu počátkem 19. století; huť, ke které pec náležela, se zabývala hlavně výrobou litinových trubek). O pár desítek metrů dále už uvidíme Jinecký zámek, který vznikl přestavbou starší tvrze v 18. století, v současnosti není v dobrém stavu.

U zámku se NS setkává s modrou turistickou značkou, která nás provede městem. Na náměstí 1. máje se opět napojí na NS. V Křešíně si můžeme udělat odbočku z modré turistické stezky a sledovat NS, která nás dovede k PP Na Horách (jde o chráněnou bývalou pastvinu, která je atraktivní zejména na jaře, kdy zde kvetou koniklece a vstavače – výskyt těchto chráněných rostlin je i hlavním důvodem ochrany).

Dále modrá značka vede do brdských lesů. Od rozcestí Krejčovka pokračujeme po žluté směrem ke zřícenině Valdek (ruiny hradu pravděpodobně ze 14. století, od 15. století se zde střídali majitelé a hrad postupně zpustl). Pak začneme sestupovat do Neřežína, kde se žlutá turistická značka setkává s NS Okolím Komárova. Můžeme odbočit k bývalé štole Barbora - zavede nás sem buď NS nebo modrá značka, jde o součást bývalého dolu na železnou rudu.

Pokračujeme podél VN Záskalská až ke stejnojmennému rozcestníku. Zde zvolíme zelenou trasu, která nás dovede až do až do Mrtníku, kde se napojíme znovu na NS Okolím Komárova. Pokud zbývá čas i síly, lze si projít celou NS. Naučná stezka míjí dva rybníky (Dráteník a Červený rybník) a končí v Komárově. Tady se nachází i cíl naší trasy, v městečku lze navštívit železářské a slévárenské muzeum a prohlédnout si zámek, bohužel jen zvenku, protože je nepřístupný.

4. Z Rožmitálu na hrad Třemšín

Délka: 20 km
Rožmitál pod Třemšínem – Zřícenina hradu Třemšín – Věšín

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

V Rožmitálu pod Třemšínem začneme na rozcestí u autobusového nádraží, nedaleko hráze Podzámeckého rybníka. Lze zde navštívit zámek, Podbrdské muzeum a rozhlednu. Zajímavostí je, že zde působil barokní skladatel Jan Jakub Ryba – autor známé Vánoční mše, který má nedaleko Rožmitálu pomník.

Vydáme se po červené turistické značce směrem na Hutě pod Třemšínem, mineme studánku Kobylí hlava a vyšplháme na samotný Třemšín (827 m.n.m.). Nachází se zde lesní kaple pocházející z roku 1771 a pozůstatky hradu (pravděpodobně již z přelomu 12. a 13. století). Je odsud hezký výhled do okolí. Poblíž je i partyzánský bunkr – sem se dostaneme po žluté značce. Můžeme také popojít ke studánce nebo si odpočinout v jednom z turistických přístřešků. Na Třemšíně stávala rozhledna (dřevěná, z r. 1888), dnes zde najdeme jen geodetickou věž.

Po žluté značce pokračujeme na sever, směr tvrziště Hengst. Z tvrziště se zachoval kruhový příkop a sloužil jako pozorovatelna nebo hláska pro hrad na Třemšíně. Pak mineme dvě přírodní rezervace: PR Getsemanka, PR Na skalách – obě jsou významné zejména díky zbytkům původních lesních porostů – horské bučiny, olšiny, suťové lesy, jedlobukové lesy, vyskytují se zde vzácné druhy lišejníků, žije zde jelen evropský a území je i součástí teritoria rysa ostrovida.

Pokračujeme po žluté až na rozcestí Chynská – hájovna, kde přejdeme na zelenou a sejdeme do Věšína. Samotná obec není ničím zajímavá, k obci však patří i osada Teslíny ležící 5 km západně od Věšína s ruinami kláštera (viz Trasa č. 6).

Na tuto delší trasu je třeba vyrazit již ráno, abychom stihli poslední autobus z Věšína zpět do Rožmitálu (kolem 17 h), lze však jít i po silnici – je to přibližně 4 km nebo stopovat, případně ve Věšíně přenocovat - nachází se zde penzion.

5. Z Nepomuku do Míšova

Délka: 16,5 km
Nepomuk - Praha - Padrťské rybníky - Míšov

strom

Kliknutím zobrazíte detaily na Mapy.cz

Nezalekněte se názvu, přes naše hlavní město tato trasa skutečně nevede. Praha je název druhého nejvyššího vrcholu Brd (862 m.n.m.). Start této trasy je v obci Nepomuk (pozor, neplést se známějším stejnojmenným městem, které se nachází nedaleko Plzně, má přibližně dvacetkrát více obyvatel a proslavilo se jako rodiště svatého Jana Nepomuckého, mučedníka a jednoho z českých zemských patronů).

Vydáme se po modré značce na sever, na rozcestí U Sv. Jana si můžeme udělat odbočku na vyhlídku Malý tok (cca 1 km tam i zpět). Potom se napojíme na žlutou značku, která nás dovede až na vrchol Praha. Zvolený název pravděpodobně pochází z dob národního obrození. Hezký výhled je z Čákovy vyhlídky, na samotném vrcholu stojí od r. 2000 cca 60 m vysoká železobetonová věž, kde je umístěn meteoradar a televizní vysílač.

Žlutá značka končí na rozcestí Pod Hubertkou, kde se opět napojíme na modrou značku, směr Padrťské rybníky. Poté se vydáme po červené ke zbytkům kláštera - poblíž osady Teslíny (která patří pod Věšín) byl koncem 11. století založen benediktinský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele. V r. 1421 byl však klášter zničen husity, nicméně stopy základů staveb jsou v terénu stále patrné. Nakonec pokračujeme dolů, do Míšova.

Pokud ještě zbývá čas a síly, je možné navštívit Atom muzeum Javor 51, které se zabývá jadernou atomovou válkou. Za studené války byly na tomto místě skladovány jaderné hlavice. Muzeum je otevřeno od března do listopadu každou sobotu.

6. Třítrubecké údolí

Třítrubecké údolí ústí v městečku Strašice a končí na Borském sedle. Jeho celková délka činí 10 km. Při průchodu tímto zalesněným údolím se nad Vámi budou tyčit 200 m vysoké vrchy. Trasa Třítrubeckého údolí začíná na náměstí Strašic, odkud vede žlutá turistická značka podél toku Padrťského potoka. Trasa Vás zavede k hájovně Amerika, loveckému zámečku Tři trubky, údolí Obecnického potoka a k Borskému sedlu. Za prohlídku stojí samotné Strašice s charakterem vojenského městečka, lidovou architekturou a Muzeem Středních Brd.


V Chráněné krajinné oblasti Brdy, do níž nově spadá od 1. ledna 2016 bývalý Vojenský újezd Brdy, se postupně vyznačují turistické trasy a ke stávajícím přibydou další desítky kilometrů stezek a výletních okruhů. Značení těchto tras probíhá průběžně podle toho, jak pokračuje v oblasti pyrotechnická očista.