Přírodní rezervace Kuchyňka

Kuchyňka, to je přírodní rezervace v Brdech, nacházející se nedaleko Studeného vrchu s rozhlednou (původně zeměměřičskou věží). Svou malebností vás nadchne. Nazývána bývá „perlou Brd“, a to z více důvodů. Nejen, že příroda je tu krásná, ale také vzhled vrcholu je poněkud unikátní. Jde o skutečný hřeben, na rozdíl od většiny kopců v okolí.

Kde se rezervace nachází

Jedná se vlastně o lesnatý vrch s maximální nadmořskou výškou 635 m, jehož celá vrcholová partie byla vyhlášena chráněným územím. Rozkládá se 3 km západně od vrchu Písek a 4 km od městečka Hostomice pod Brdy. Považována je za součást Hřebenů, i když to geomorfologicky úplně správně není.

Zajímavosti Kuchyňky

Čím je Kuchyňka tak zvláštní? Najdeme v ní zbytky původních lesních suťových porostů, bohatá je na vzácnou flóru a faunu. Severně od Kuchyňky, v sedle kde navazuje na Studený vrch, se nachází takzvané „čtyřmezí“: sbíhají se sem hranice čtyř katastrálních území. Čtyřmezí je symbolicky označeno od roku 2014 prstencem a setkávají se zde turistické trasy.

Jak to na Kuchyňce vypadá

Pro Kuchyňku jsou typické stromy jako dub zimní, javor klen a lípa velkolistá. Rostou zde i smrky, borovice, habry a buky. Dříve tolik hojné jedle bělokoré se dnes vyskytují vzácně. Přehlédnout nelze porosty kostřavy lesní. Kapradin ubývá a rozšiřuje se nepůvodní druh náprstník nachový. Kromě věkovitého porostu a botanické skladby zdejší přírody zaujmou výhledy od okolí, které se z ničeho nic objeví mezi stromy.

Atraktivní hřebenovka

Úzký a ostrý hřbet se strmým jihovýchodním svahem je bohatý na skalní sruby, sutě a skalky. Ideální je zdolat jej pěšky, i když i terénní cyklisté na tuto atraktivní hřebenovku často zabrousí. Ze sedla pod Kuchyňkou se dostanete na Malý vrch, který může místy Kuchyňce v ostrosti svého hřebenu směle konkurovat.

Přes celý vrch, dlouhý skoro 1,5 km, vede červená turistická stezka (mířící Čeňkova až k Jelením paloukům). Hřeben je přístupný i po žluté z Hostomic, nebo dokonce po zelené od Příbrami.

Z Kuchyňky je to blízko nejen na sousedící Studený vrch, ale i do Jinců, Rejkovic, na Plešivec či Babu. Určitě stojí za výlet, klidně i s celou rodinou.