Základní informace

Vojenský újezd Brdy využívala armáda jako své cvičiště až do 31. prosince 2015 a jeho součástí byla specializovaná dělostřelecká a letecká střelnice. Od 1. ledna 2016 došlo k jeho přeměně na Chráněnou krajinnou oblast Brdy.

Poloha vojenského újezdu

Vojenský újezd Brdy se rozkládal na rozsáhlém území 260 km čtverečních a nacházel se ve Středních Brdech v západní části okresu Příbram. Jeho poloha byla zasazena mezi Strašice a Příbram, jižně od Hořovic a severně od Rožmitálu pod Třemšínem. Sídlo újezdu bylo vybudováno v obci Jince. Většinu plochy tvořil les, v kterém probíhala vojenská cvičení a výcvik dělostřeleckých a leteckých posádek.

Potůček v Brdech

Potůček v Brdech