Lovecký zámeček Tři Trubky

Uprostřed brdských hvozdů je schován malebný lovecký zámeček. Má pestrou historii a plánuje se zde realizace centra pro návštěvníky CHKO Brdy. Malý zámeček Tři Trubky se dochoval jako jedna z několika staveb na tomto území až do dnešních dnů. Roku 2014 byl dokonce zařazen s přilehlými pozemky mezi národní kulturní památky. Leží asi 2,5 km jihovýchodně od obce Strašice, nedaleko Padrťských rybníků – konkrétně na soutoku Padrťského potoka (neboli říčky Klabavy) a Třítrubeckého potoka (dříve Černého).

Historie zámečku

Koncem 19. století nechali pozdně romantický zámeček Tři Trubky vybudovat Colloredo-Mansfeldové. Jde o dílo architekta Camillo Site, Rakušana italského původu. Jakmile došlo ke zřízení vojenského prostoru, začal zámeček sloužit hlavně k reprezentačním účelům. Ve 30. letech 20. století zde pobývali prezidenti T.G. Masaryk a E. Beneš, za druhé světové války v něm trávil domácí vězení německý polní maršál von Brauchitsch, který zde pořádal velkolepé lovecké akce, po válce se sem sjížděli vysocí představitelé vlády i ministerstva obrany.

Jak zámeček vypadá

Centrální budova se strmou sedlovou střechou je tvořena zděným přízemím a dvěma dřevěnými patry. Přízemí zahrnuje vstupní halu, salonek, kuchyni a několik dalších místností. V prvním patře najdeme okázalý sál, v nejvyšším hostinské pokoje. Dřevěným podloubím okolo malého nádvoří je hlavní stavba spojena s hospodářskými budovami. Uprostřed najdeme i kašnu. Kousek odtud, na soutoku dvou rybníků, se nachází ještě dřevěná elektrárna s rybníčkem.

Současnost

I po vzniku CHKO Brdy je veřejnosti na zámeček vstup odepřen, ovšem jsou s ním velké plány. Nyní jej spravují Vojenské lesy a statky (VLS) a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravují v areálu vznik návštěvnického centra s názvem Dům přírody Brd. Těšit se můžeme například na expozice věnované tradičním řemeslům, vodě a lesní zvěři. Na areál naváže síť turistických cest, cyklostezek a naučných tras.

Rozcestí Tři Trubky

Rozcestí Tři Trubky

Kudy se sem dostanete

Ke Třem Trubkám vede několik cest, ta nejkratší a nejméně náročná je ze Strašic. Od rozcestí „Padrťský potok“ na okraji lesa ukazuje k zámečku šipka, trasa vede po mírně stoupající asfaltové cestě bez provozu asi 2,5 km. Cestu lemuje Padrťský potok a minete vojenskou stavbu Amerika. Delší trasa vede po žluté turistické značce od Těnic a napojí se na rozcestí na výše popsanou cestu.