Boletice

Vojenský újezd Boletice se rozkládá v západní části okresu Český Krumlov na místě bývalého Vojenského výcvikového tábora Boletice a zaujímá 220 km čtverečních území. Na vzniku vojenského újezdu se usnesla dne 6. června 1950 vláda Československé republiky. Újezdní úřad vojenského újezdu se dodnes nachází v Kájově.

Historie vojenského újezdu

Dne 16. října 1968 ČSSR uzavřelo smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území a ve vojenském újezdu byla rozmístěna jejich menší jednotka. V roce 2009 byla z té doby zdemolována stará kasárna a zůstaly jen paneláky, které dodnes slouží jako ubytovna a bytové jednotky.

Zmenšení území újezdu

V říjnu 2011 vydal ministr obrany Alexandr Vondra prohlášení o zmenšení Újezdu Boletice v jižní části o dvanáct procent. Od 1. ledna 2016 se z újezdu vyčlenila obec Polná na Šumavě, katastrální území Březovík, Hájenky, Houbový Vrch, Maňávka, Kraví hora, Mýtina u Želnavy a Okrouhlík.

Újezd Boletice pro turisty

Vojenský újezd Boletice je od 1. července 2006 zpřístupněn turistům, a to o sobotách, nedělích a státních svátcích. V újezdu a jeho okolí je celkem 75,5 km značených turistických tras a 95 km cyklotras. Zajímavostí v újezdu je gotický kostel svatého Mikuláše, vrch Raziberk se stopami hradiště, Lipenská vodní nádrž, kostel sv. Martina a keltské mohyly.

Příroda ve vojenském újezdu

Vojenský újezd Boletice pokrývají převážně jehličnaté lesy a v tamější přírodě se vyskytuje například kosatec alpský, lilie zlatohlávek, prha chlumní, ledňáček říční, tetřev hlušec, vydra říční, rys ostrovid, perlorodka říční, mlok evropský či rak říční.

Současné využití újezdu

V současnosti horský a zalesněný terén Boletice využívá Armáda ČR. V místě je dobré logistické zázemí pro cvičící vojska, letecká střelnice a další výcviková zařízení, což umožňuje výcvik speciálních jednotek a jednotek na zahraniční mise.