Březina / Dědice

Vojenský újezd Březina spadá pod Vojenský újezd Březina a zaujímá území o rozloze 219 km čtverečních. Nachází se na severním výběžku okresu Vyškov v lesnatém území Drahanské vrchoviny. Újezd vytvořila vláda Československé republiky dne 17. dubna 1951 na území Vojenského tábora Dědice zřízeného v roce 1936.

Historie Vojenského prostoru Dědice

Vojenský výcvikový prostor Dědice vznikl jako reakce na sílící moc Adolfa Hitlera. ČSR přijala řadu opatření a vybudovala vojenský tábor Dědice. Dne 1. listopadu 1935 bylo zřízeno Velitelství výcvikového tábora v Dědicích u Vyškova a přistoupilo se k budování dělostřelecké, pěchotní a letecké střelnice. V roce 1939 vojenský prostor převzali Němci a vystěhovali 33 obcí.

Charakteristika újezdu

Před zřízením výcvikového prostoru nebylo zapotřebí vysídlit žádnou obec, jak se to dělo v jiných vojenských újezdech. Momentálně se uvnitř území nalézá jediná obec Podivice. Újezdní úřad dodnes sídlí ve Vyškově. Na území je několik odlesněných ploch s vojenskými areály pro výcvik různých typů vojsk.

Zajímavosti na území újezdu

Na území vojenského újezdu nalezneme několik přírodních a historických zajímavostí. Za pozornost stojí Myslejovická nádrž, zámek Ferdinandsko, zřícenina hradu Melice, hrad Vícov, hradiště Obrova noha, hrad Starý Plumlov, Smilův hrad či hrad Myslejovice. Připomínkou okupace je pozorovatelna Vítězná s vysokým železobetonovým obeliskem na kopci Dlouhá Seč.

Zmenšení újezdu o pět procent

V roce 2011 se jednalo o zmenšení stávajícího území Vojenského újezdu Březina o pět procent, o čemž dne 8. listopadu 2011 informoval starosty obce Vyškovska ministr obrany Alexandr Vondra. Z újezdu měla být vyjmuta nejvýchodnější část, včetně okolí obce Podivice, k čemuž skutečně došlo dne 1. ledna 2016.