Hradiště / Doupov

Vojenský újezd Hradiště se rozprostírá v okrese Karlovy Vary v Doupovských horách, a to mezi Karlovými Vary, Bochovem, Kadaní a Podbořany. Celkem zaujímá 332 km čtverečních území, čímž je největším vojenským újezdem v České republice. Újezdní úřad sídlí v Karlových Varech.

Historie vojenského újezdu

V roce 1953 rozhodlo předsednictvo vlády Československé republiky, že zřídí Vojenský újezd Hradiště na místě vojenského výcvikového prostoru. To mělo za důsledek zboření obcí a zničení cenných historických památek. Na tomto vojenském území vznikla první dělostřelecká a tanková střelnice, později využívána sovětskou armádou. V současnosti je prostor využíván vojáky Armády ČR a zahraničními vojáky, příslušníky Policie ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Zmenšení vojenského území

Ministerstvo obrany pod vedením Alexandra Vondry dne 3. října 2011 představilo plán optimalizace vojenských újezdů včetně Hradiště. Ke dni 1. ledna 2016 došlo ke zmenšení Vojenského újezdu Hradiště o patnáct procent a ke změně katastrálních území. Na vyčleněných územích vznikly dvě nové obce, Bražec a Doupovské Hradiště. Další osady se připojily ke stávajícím obcím v okolí újezdu.

Zpřístupnění veřejnosti

Odňaté území z vojenského újezdu bylo již v minulosti veřejnosti přístupné za určitých podmínek a jen v denní dobu. Od 1. ledna 2016 již neplatí v těchto okrajových oblastech žádná omezení, což se netýká samotného vojenského prostoru, kde je trvalý zákaz vstupu.

Zajímavosti na vojenském území

Vojenský újezd Hradiště je místem, kde se nachází vzácné rostliny a živočichové, jako je koniklec otevřený, hvozdík pyšný, kosatec sibiřský, lilie zlatohlavá, užovka stromová, zmije obecná, čáp černý, luňák červený či sokol stěhovavý. Z památek stojí za pozornost kostel Nanebevzetí Panny Marie, Skalky skřítků, kamenná rozhledna pod kopcem Bučina, zřícenina hradu Klejnštejn nebo rodinná hrobka Zedwitzů.