Libavá

Vojenský újezd Libavá se rozkládá na území velkém 327 km čtverečních, na severovýchodě okresu Olomouc, v oblasti Oderských vrchů. Újezdní úřad sídlí v Městě Libavá. Od roku 2002 je vojenské území rozděleno na pět katastrálních území Čermná u Města Libavá, Město Libavá, Rudoltovice, Slavkov u Města Libavá a Velká Střelná. Ze všech vojenských újezdu má Libavá nejvíce obyvatel.

Historie vojenského újezdu

Vojenský tábor vznikl na tomto území již v roce 1946 a usnesením vlády Československé republiky ze dne 6. června 1950 byl tábor prohlášen za vojenský újezd, což se dotklo celkem 47 obcí. Po okupaci sovětskou armádou v roce 1968 byl vojenský prostor Libavá postoupen sovětské Střední skupině vojsk a v roce 1991 újezd převzala zpět československá armáda.

Zpřístupnění veřejnosti

Do roku 1991 byl veřejnosti zakázán vstup na vojenské území a teprve po tomto roce mohli civilisté vstoupit do sídelních útvarů. V roce 2002 bylo turistům zpřístupněno 75 km čtverečních ploch a 27 km turistických stezek a cyklotras, kam se mohou vydat o sobotách, nedělích a státních svátcích. Turisté mohou navštívit kostel sv. Anny, kostel sv. Jakuba Většího a kaple sv. Anny s Královskou studánkou. Bohužel řada historických památek byla v minulosti zdemolována a stávající budovy postupně chátrají.

Návrh na zmenšení újezdu

Ministr obrany Alexandr Vondra v dubnu 2011 představil plán na optimalizaci vojenských újezdů, podle něhož mělo dojít ke zrušení Vojenského újezdu Brdy a zmenšení dalších újezdů. Zrušené části újezdu měly připadnout stávajícím obcím a vzniknout na nich obce nové.

Nová katastrální území

Od 1. ledna 2016 došlo ke zmenšení vojenského území Libavá o necelou čtvrtinu na okrajových částech, které jsou částečně turisticky zpřístupněné. Dále bylo nově vytvořeno 17 katastrálních území. Na vojenském území Libavá platí trvalý zákaz volného rozdělávání ohně, kouření v lese, táboření a pobytu od setmění do svítání.